technik obsługi turystycznej

Jesteś świetnym organizatorem? Pasjonują Cię podróże? Lubisz wyzwania? Prężnie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy na świecie, a także rosnąca liczba turystów sprawiają, że nie musisz się martwić o podjęcie wymarzonej pracy! Masz szerokie możliwości, bo znajomość języka obcego z pewnością okaże się dodatkowym atutem w przyszłej pracy, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się ją podjąć poza granicami naszego kraju! Jeśli chcesz rozwinąć swoje pasje związane z turystyką z pewnością odnajdziesz swoją przyszłość w naszej szkole na kierunku technik obsługi turystycznej!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA sporządzanie programów, organizacja i obsługa imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów planowanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów prowadzenie informacji turystycznej opracowywanie materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych prowadzenie działań marketingowych na rzecz turystyki posługiwanie się językiem angielskim w branży turystycznej

PERSPEKTYWY PO TECHNIKUM - PRACA i/lub DALSZA NAUKA Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak: biura podróży, obiekty noclegowe jednostki obsługi ruchu turystycznego placówki informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, biura organizatorów kongresów i konferencji własna działalność gospodarcza działy promocji turystyki miast i gmin

EGZAMINY W TECHNIKUM Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji: T.13 – pod koniec II semestru klasy III T.14 – pod koniec I semestru IV klasy Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyki (w sumie 320 godz) odbywają się w klasie II (IV sem, 4 tyg.) oraz w klasie III (V sem, 4 tyg,) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas! przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia praktyczna nauka zawodu, ciekawie prowadzone lekcje profesjonalnie wyposażone pracownie, zajęcia w małych grupach atrakcyjna oferta, dodatkowe zajęcia