technik informatyk

Technik informatyk jest idealnym zawodem dla fascynatów nowych technologii, komputerów, aplikacji internetowych, stron www, czyli szeroko rozumianej branży IT. Chcesz się uczyć od najlepszych? Wybierz klasę patronacką Microsoft! Dzięki objęciu patronatem klas technika informatyka przez Microsoft uczniowie będą korzystać z dodatkowych szkoleń online w ramach Microsoft Virtual Academy, uzyskają dostęp do Office 365, będą mieli też możliwość zdobywania wiedzy i praktyki pod okiem trenerów Microsoft na specjalnych wykładach. Każdy uczeń otrzyma bezpłatnie 4 certyfikaty ITA z systemów operacyjnych, technologii sieciowych, programowania aplikacji internetowych, wprowadzenia do baz danych. Dla najlepszych uczniów przewidziane są dodatkowe praktyki zawodowe organizowane przez Microsoft. Dla chętnych możliwe będzie też zdobycie certyfikatów Microsoft Office Specialist i Microsoft Technology Associate.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy użytkuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego naprawia komputery osobiste projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe konfiguruje lokalne urządzenia sieciowe administruje sieciowym systemem operacyjnym tworzy aplikacje internetowe i strony internetowe tworzy bazy danych i administruje nimi

PERSPEKTYWY PO TECHNIKUM - PRACA i/lub DALSZA NAUKA Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak: firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania komputerowego firmy administrujące sieciami komputerowymi działy obsługi informatycznej w przedsiębiorstwach punkty serwisowe, sklepy komputerowe, ośrodki obliczeniowe własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych

EGZAMINY W TECHNIKUM Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji: E.12 – pod koniec II semestru klasy II E.13 – pod koniec II semestru klasy III E.14 – pod koniec I semestru IV klasy Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyki zawodowe odbywają się w I semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas! przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia praktyczna nauka zawodu, ciekawie prowadzone lekcje profesjonalnie wyposażone pracownie, zajęcia w małych grupach atrakcyjna oferta, dodatkowe zajęcia