TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Masz fantazję? Posiadasz zmysł plastyczny? Masz ambicję tworzyć projekty graficzne przy użyciu programów komputerowych? Chcesz przygotowywać materiały do druku, składać gazety i czasopisma czy projektować strony www? Technik cyfrowych procesów graficznych to zawód dla Ciebie. Nauczymy Cię jak tworzyć i edytować grafikę, budować animacje czy efekty specjalne. To zawód dla młodych, kreatywnych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie świata bez komputera!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA dobieranie procesów graficznych i ustalanie parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich eksploatacja cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących komputerowe łamanie tekstu tworzenie projektów multimedialnych zarządzanie kolorami publikacja plików w internecie

PERSPEKTYWY PO TECHNIKUM - PRACA i/lub DALSZA NAUKA Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak: drukarnie cyfrowe wydawnictwa agencje reklamowe agencje public relations firmy projektujące strony internetowe media

EGZAMINY W TECHNIKUM Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji: A.54 – pod koniec I semestru klasy III A.25 – pod koniec II semestru klasy III A.55 – pod koniec I semestru IV klasy Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyki zawodowe odbywają się w II i III klasie łącznie przez 6 tygodni (240 godz.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas! przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia praktyczna nauka zawodu, ciekawie prowadzone lekcje profesjonalnie wyposażone pracownie, zajęcia w małych grupach atrakcyjna oferta, dodatkowe zajęcia