technik analityk

To idealny wybór dla osób, które lubią chemię i rozważają naukę w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Na lekcjach na pewno nie będziesz się nudzić! Praktyczne zajęcia w profesjonalnym laboratorium, ciekawe doświadczenia i szerokie perspektywy pracy w branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu to tylko część atutów, dla których warto zdecydować się na ten kierunek w naszym technikum!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych

PERSPEKTYWY PO TECHNIKUM - PRACA i/lub DALSZA NAUKA Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak: laboratoria przemysłowe, naukowo-badawcze, kryminalistyczne laboratoria wykonujące analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego laboratoria prowadzące badania związane z ochroną środowiska laboratoria badawcze i specjalistyczne

EGZAMINY W TECHNIKUM Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji: A.59 – pod koniec II semestru klasy II A.60 – pod koniec I semestru IV klasy Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyki zawodowe (w sumie 240 godz.) odbywają się w II semestrze II klasy (2 tyg.) oraz w I semestrze III klasy (4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas! przyjazna atmosfera indywidualne podejście do ucznia praktyczna nauka zawodu ciekawie prowadzone lekcje profesjonalnie wyposażone pracownie zajęcia w małych grupach atrakcyjna oferta, dodatkowe zajęcia